Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w Łodzi prowadzi działalność f-ma

 
 

Centrum Metrologii KALIBRATOR

 

Świadcząca usługi w zakresie metrologii.

 

 

CM-KALIBRATOR dokonuje wzorcowań (kalibracji)
przyrządów pomiarowych długości i kąta,

w sposób dogodny dla zlecającego, a mianowicie:

  •   wzorców, np. płytkek wzorcowych,  we własnym laboratorium,
  •   przyrządów użytkowych, np. suwmiarek,  we własnym laboratorium f-my albo u użytkownika,
  •   złożonej aparatury pomiarowej, np. mikroskopów,  w miejscu jej ustawienia.

 

Wzorcowania prowadzone są przez byłych pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, posiadających wiedzę, wieloletnie doświadczenie i umiejętności w dziedzinie pomiarów długości, kąta, masy, siły i prędkości.

 

Nasza szczegółowa oferta obejmuje

1.       Wzorcowanie w laboratorium f-my :

    a)       wzorce:

-  płytki wzorcowe do 500 mm,

 -  płytki kątowe,

-  wałeczki pomiarowe,

-  liniały powierzchniowe, krawędziowe i sinusowe,

-  płytki interferencyjne,

 -  kątowniki walcowe, krawędziowe i powierzchniowe,

-  szczelinomierze,

-  wzorce łuków kołowych,

-  wzorce zarysu gwintu,

-  przymiary wstęgowe (półsztywne i sztywne) 

-  przybory do płytek wzorcowych

 -  sprawdziany i przeciwsprawdziany;

 b)       przyrządy pomiarowe użytkowe:

 -  przyrządy suwmiarkowe do 2000 mm,

 -  przyrządy mikrometryczne,

 -  przyrządy czujnikowe (zegarowe, dźwigniowe, zębate itp.)

 -  kątomierze,

 -  poziomnice,

 -  lupy pomiarowe,

 -  grubościomierze.

 2.       Wzorcowanie w miejscu ustawienia:

 -  mikroskopy pomiarowe,

 -  projektory pomiarowe,

  -  długościomierze poziome i pionowe,

 -  czujników zamontowanych na podstawach,

 -  komparator do płytek wzorcowych (przy użyciu wzorców brydżowych),

 -  płyty pomiarowe do 7000 mm (metoda autokolimacyjna),

 -  liniały powierzchniowe do 5000 mm.

  

Wzorcowania wykonywane są w oparciu o instrukcje własne CM-KALIBRATOR, instrukcje GUM, a także producenta lub użytkownika przyrządów. Na życzenie, uzyskane wyniki odnosimy do wymagań przepisów: GUM, PN, DIN lub innych wskazanych przez użytkownika.

 

Treść świadectw jest zgodna z wymaganiami Normy PN ISO/IEC 17025.

 

  Prowadzimy również szkolenia w zakresie metrologii długości i kąta na kursach specjalistycznych.

  

Ponadto oferujemy:

 -  doradztwo w zakresie zakupów przyrządów pomiarowych,

 -   justowanie i naprawę wzorcowanych przyrządów pomiarowych.